Mer om oss

Janne Svenssons Byggtjänst

ROT-avdrag

Alla privatpersoner har möjlighet att använda sig av ROT-avdraget, när de anlitar oss på Janne Svenssons Byggtjänst. ROT-avdraget ger alla privatpersoner möjlighet att dra av en viss del av arbetskostnaden, när de får hjälp av ett byggföretag, likt vårt, Janne Svenssons Byggtjänst. I skrivande stund ger ROT-avdraget rätt till 30 procents avdrag. Vi på Janne Svenssons Byggtjänst berättar gärna mera om ROT-avdraget. Hör av dig till oss i så fall.